در حال پردازش اطلاعات!
Skip to content
 
 
 
عرضه فرآورده جهت فروش اینترنتی
مشتری گرامی جهت خرید ، داشتن کارت عابر بانک رفاه کارگران و یا عابر بانک صادرات، الزامی می باشد
 
لیست محصولات ارائه شده
ردیف
نام کالا
واحد کالا
وزن متوسط بسته ها
قیمت واحد
مانده قابل فروش
حداکثر مقدار درخواست
حداقل مقدار درخواست
اعتبار ازتاریخ
اعتبار تاتاریخ
 
لیست محصولات انتخاب شده
ردیف
نام کالا
واحد کالا
قیمت واحد
مقدار درخواست
 
مبلغ
مالیات و عوارض
مبلغ کل
 
    0 000